IMG_3034

4

2

1

3

Selamat Datang Assesor LAM-PTKes , Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu dr. Elly Syattar ,SKp.,M.Kes., Ibu Sri Setiyarini ,SKp.,M.Kes., Ibu Anastasia Anna ,SKp.,M.Kes.